Zijpanelen
info@winkler-kollegen.de

Imprint

Alle wettelijk noodzakelijke informatie over ons kantoor vindt u op deze pagina.

Winkler & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bahnhofsplatz 1 69221 Dossenheim Duitsland

+49 (0) 62 21 / 87 55 - 0 F: +49 (0) 62 21 / 87 55 - 55 info@winkler-kollegen.de

Bestuurders

Angela Winkler, Christof De Groote

BTW Identificatienummer

DE 190563819

Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 335833

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

HDi-Gerling AG
Anschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover
Rijkwijdte: Bundesrepublik Deutschland, Europa

Functieomschrijving

De beroepstitel "Steuerberater/Steuerberaterin" of "Steuerberatungsgesellschaft" werd in de Bondsrepubliek Duitsland verleend.

Beroepsrechtelijke normen voor Steuerberater

  • Steuerberatungsgesetz (StBerG)
  • Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB)
  • Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB)
  • Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)

Alle teksten zijn toegankelijk via de website van de Federale Kamer van Belastingadviseurs www.bstbk.de.

Ontwerp en implementatie van de website

Atikon Marketing & Werbung GmbH

Kornstraße 15 4060 Leonding Oostenrijk

+43 732/611266-0
F: +43 732/611266-20 E: info@atikon.com W: www.atikon.com

Verantwoordelijk in de zin van § 5 Telemediengesetzes (TMG)

Winkler & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH

Bahnhofsplatz 1 69221 Dossenheim Duitsland

+49 (0) 62 21 / 87 55 - 0 F: +49 (0) 62 21 / 87 55 - 55 info@winkler-kollegen.de

Basisrichting

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal of ander professioneel advies. De website bevat niet-politiek nieuws op het gebied van fiscaal, sociaal en handelsrecht en is in de eerste plaats gericht op cliënten van het kantoor.

Disclaimer

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de hier verstrekte informatie naar ons beste weten volledig en correct is en dat zij wordt bijgewerkt. Niettemin kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie - zelfs indien deze het gevolg is van het gebruik van onvolledige of onjuiste informatie.

Links naar externe websites vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte pagina's, vooral omdat wij geen invloed hebben op de inhoud of vormgeving van gelinkte pagina's. De aanbieder van deze externe websites is derhalve als enige aansprakelijk voor de inhoud van pagina's waarnaar vanaf de pagina's van deze website wordt verwezen - maar nooit degene die door middel van een link naar externe publicaties en inhoud verwijst. Indien gelinkte pagina's illegale, onjuiste, onvolledige, beledigende of immorele informatie bevatten (met name als gevolg van inhoudelijke wijzigingen nadat de link is geplaatst) en wij ons bewust worden van een dergelijke inhoud op gelinkte pagina's, zullen wij onmiddellijk een link naar dergelijke pagina's verhinderen.

Copyright

De inhoud (teksten en beelden) van deze pagina's die door de auteur zelf zijn gemaakt, worden beschermd door het auteursrecht. De informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Elk gebruik van de inhoud van deze webpagina's dat in strijd is met de bepalingen van het auteursrecht - in het bijzonder elk verder gebruik zoals publicatie, reproductie en elke vorm van commercieel gebruik evenals het doorgeven aan derden - zelfs gedeeltelijk of in herziene vorm - zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur, is verboden.

Inhoud van de informatie

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verwijderd of aangevuld. De auteur kan dan ook niet instaan voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit of actualiteit van de verstrekte informatie.

Rechtsgeldigheid

Door deze webpagina's te gebruiken, onderwerpt de gebruiker zich aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Deze maken deel uit van het www-aanbod. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen onverlet.

Deze QR-code brengt je snel en gemakkelijk naar deze pagina
Deze QR-code brengt je snel en gemakkelijk naar deze pagina

Scan eenvoudig de code-afbeelding aan de linkerkant met een QR-codelezer op uw smartphone en u wordt naar het gewenste gebied op onze homepage geleid.